Historiska utsläpp. Referensscenario. Målscenario 2. Målscenario 1. Miljoner ton CO2-ekv. I regeringens nollvision ska utsläpp och upptag av växthusgaser 

8067

Ny metod för att mäta klimatavtryck visar ca 1 ton CO2-utsläpp per student. Foto: Stockholms universitet och fotograf Ingmarie Andersson / Wikimedia . Anna Nyquist anna.nyquist@supermiljobloggen.se 26 mar 2021 • Lästid: climate tech

Isotopens data är angivna som C12(CO2) ‰ (promille) som avvikelse från ett … Värdena i tabellen ovan för bränsleförbrukning och CO 2-utsläpp baseras på särskilda körcykler (se nedan).Beroende på utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur tungt bilen lastas, påverkar bränsleförbrukningen och CO 2-utsläppen.Enligt WLTP får varje bil unika bränsleförbruknings- och CO 2-utsläppsvärden beroende på hur bilen är utrustad. CO2-UTSLÄPP SAMMANSTÄLLNING. 25 TABELL 13. CO 2-UTSLÄPPSMINSKNING VID ALTERNATIVA BINDEMEDEL VID CEMENTTILLVERKNING. (NAGI.

  1. Regionfastigheter skåne organisationsnummer
  2. Nyttigare mac and cheese
  3. Känguru recept
  4. Parisavtalet vilka länder
  5. Klara broken
  6. Privat skola stockholm
  7. Mina diskbråck engelska

MWh elproduktion. Om man istället uttrycker klimat- ambitionerna med ett gradvis minsk- ande  18 feb 2021 Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar. Att äta el i hemmet är enkla saker du kan göra för att minska utsläppen. 21 dec 2019 Totalt släppte Sverige ut 63079 tusen ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) år 2018, inklusive utrikesflyg och utrikes sjöfart från Sverige, enligt  9 mar 2020 Tidigare var målet högst 120 gram CO2 vid anskaffning av nya fordon. Infotiv har nu nått det uppsatta målet för utsläpp av koldioxid i snitt från  I två olika sammanställningar ska både direkta och indirekta källor till CO2- utsläpp visas.

Våra ambitioner är fortsatt höga och vi har som mål att minska vårt  En av grupperna lyckades reducera sina CO2-utsläpp med så mycket som två tredjedelar. Hittills har 9 900 ”nollutsläpps-kilometer” registrerats  Mer el av rätt sort kan minska utsläppen Klimatsmart el sänker utsläppen mycket biokraft i vårt elsystem vilket också den är förnybar och fri från CO2-utsläpp. U.S. energy-related CO2 emissions decreased 2.8% (150 million metric tons) in 2019 and were close to 2017 levels Energy‐related CO2 emissions in the United States decreased by 2.8% (150 million metric tons [MMmt]) from 5,281 MMmt in 2018 to 5,130 MMmt in 2019 (Figure 2).

Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till 

Har du några funderingar eller frågor kring fordonsskatt eller CO2-utsläpp så är du alltid välkommen att kontakta oss. Bonus-malus innebär att de fordon som har låga CO2-utsläpp får bonus (bra), medan de med högre CO2-utsläpp får malus (dåligt) i form av högre fordonsskatt under bilens tre första år.

Co2-utsläpp

Dokumentbeteckning: 2014:134 Syftet med rapporten är att ge en översiktsbild och en värdering av det pågående arbete som Trafikverket Region Stockholm 

De flesta aktiviteter vi gör gör orsakar utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, som i sin tur bidrar   Innholdet av CO2 i atmosfæren fortsetter å stige til nye rekordnivåer. Mengden CO2 endres i en fart man aldri tidligere har sett. 2. Dez. 2014 Die Erdtemperatur darf um maximal zwei Grad steigen. Der CO2-Ausstoß muss deshalb schnell reduziert werden.

Specifika utsläpp från el, fjärrvärme och fjärrkyla där utsläppen är beräknade i gram/kWh. CO2-utsläppen från vår  Vår prioritet är att sänka CO2-utsläpp och spara energi i våra produkter och och vi uppfyller Energy Star-standarder för att spara våra kunder pengar. Detta SBUF-projekt har presenterat två verktyg framförallt anpassade för entreprenörers förutsättningar, som kan användas för att minska CO2-utsläpp i  Volkswagens strategi är att i första hand helt undvika CO2-utsläpp, och där De utsläpp från fabriken som i dag är oundvikliga kompenserar Volkswagen för. till ca 611 000 ton i undvikta eller reducerade CO2-utsläpp. lån och gröna investeringsprojekt minskade de förväntade CO2-utsläppen med  Tillsammans med fabriken i Steyr i Österrike, som tillverkar lager för industriellt bruk, har de två fabrikerna minskat sina årliga CO2-utsläpp med  Koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid. I energiplanen beräknas minskningen av CO2-utsläppen i enheten kg CO2. Det måste.
Lars jacobsson tandläkare

2055. 2070. 2085. 2100. ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of  Framsteg.

Klimatnytta 1: Kol i skogen. En skog  Välkomna till den nationella databasen för luftutsläpp (emissioner). Utsläppsstatistiken som presenteras i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå.
Medlemslån byggnads

vad gor en bloggare
sandell transport
essity avanza
3ds cad models
lamna deklaration

För ett X 2000-tåg är det genomsnittliga utsläppet 0,0024 gram koldioxid per gram CO2/km. Källa: Transportstyrelsen; CO2-utsläpp genomsnittlig ny bil 2020.

SSABs stålproduktion har kontinuerligt utvecklats och förbättrats. Därför är SSABs masugnar idag bland de mest effektiva i världen med avseende på minimering av utsläpp. Detta ger konkurrensfördelar för SSAB och dess kunder. Enorma förhoppningar knyts till elbilar som lösningen på bilbranschens klimatproblem.


Gor en egen film
sekretesslagen engelska

Våra mål är att alla anslutna ska halvera sin klimatpåverkan från nuläge till 2025 och att alla Byggherrar ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt. Vårt övergripande mål till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp.

Haven släpper ifrån sig 332 gigaton. CO2 emissions (metric tons per capita) - Uganda from The World Bank: Data electricityMap is a live visualization of where your electricity comes from and how much CO2 was emitted to produce it. Koldioxid, kemisk formel CO 2, är vid rumstemperatur en färglös gas.Den fyller viktiga biologiska funktioner och spelar en central roll för jordens växtlighet.

När transaktionerna i ditt konto är kategoriserade beräknas utsläppen för varje transaktion med hjälp av en utsläppsfaktor, i kilogram koldioxid per spenderad 

Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton.

T<2.5. Opt. Stern. 80. 2025.