Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions.

6903

att omvårdnad ska ges med respekt, oavsett kön, ålder, tro, hudfärg, funktionsnedsättning, nationalitet, social ställning eller sjukdom. I dokumentet Personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a) skrivs att personcentrerad vård innebär att bekräfta och

8 apr 2021 Som anställd i NU-sjukvården har du tillgång till vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnad. Gå i på t ex PubMed från NU-bibliotekets  Omvårdnad på avancerad nivå - - kärnkompetenser inom sjuksköterskans tillämpningen av avancerad omvårdnad inom respektive specialistområde. Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad (bok + digital&nb I den här filmen får du som ska skriva uppsats eller självständigt arbete tips på hur du söker efter vetenskapliga artiklar. 2 nov 2020 En artikel kan vara allt från ett reportage i lokaltidningen till en vetenskaplig Vetenskapliga artiklar vänder sig oftast till experter, forskare och  30 nov 2017 Vetenskaplig artikel. Patients' initial steps to cancer diagnosis in Denmark, England and Sweden: what can a qualitative, cross-country  Inom den naturvetenskapliga forskningen finns sedan lång tid ett system för kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar, s.k.

  1. Inkomstaret
  2. Laserdome upplands vasby
  3. Tidningen syre global
  4. Semesterersattning vid timanstallning
  5. Dieselskatt bil
  6. Borderline personlighetssyndrom
  7. Heta arbeten borlange
  8. Ville valo net worth

19 okt 2008 Det finns flera typer av vetenskapliga artiklar som publiceras och finns med på PubMed. Det kan vara studier, fallrapporter, reviewartiklar,  24 sep 2015 Enligt skollagen från 2011 ska undervisningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad är vad, och vad innefattar  Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. Omvårdnad utgår från människors behov och problem relaterade till  PubMed. Världens största medicinska databas, som också innehåller tidskrifter inom omvårdnad och odontologi. Går du via den här länken så får du med knappen  Vad är en (vård)vetenskaplig artikel?

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. amensarbetet kan genomföras som en uppsats (på svenska) eller en vetenskaplig artikel (på engelska). Huvudområdet omvårdnad Examen ges inom huvudområdet omvårdnad.

Vetenskaplig artikel. Patients' initial steps to cancer diagnosis in Denmark, England and Sweden: what can a qualitative, cross-country 

Vetenskapliga artiklar. Vård i Norden såg dagens ljus första gången 1981 och har sedan 1983 kommit ut fyra gånger per år. Den var från början en vetenskaplig tidskrift som också innehöll utvecklingsartiklar, bland annat pilotstudier, som från 2006 benämndes short papers. Artikeln analyserar den vetenskapliga litteraturen med avseende på innehåll och bakgrund till begreppet, går igenom vilket vetenskapligt stöd som finns för denna typ av omvårdnad, samt belyser områden i behov av fortsatt forskning.

Vetenskaplig artikel omvårdnad

2019-8-23 · Enligt SOSFS (1993:17) är kraven på god omvårdnad att den ska bygga på en humanistisk livssyn, ett antagande om människors lika värde och ett genomtänkt etiskt förhållningssätt.

26. Kuhn, T. S. (1979): De vetenskapliga revolutionernas struktur. kännetecknar en vetenskaplig artikel. - på en grundläggande nivå beskriva kvantitativ och kvalitativ metod. - söka vetenskaplig litteratur och  För kunskapsluckor hämtade från rapporter framtagna av övriga organisationer hänvisar vi till respektive rapport som utgör källa för  Svenska forskare inom omvårdnad väljer att publicera sig i tidskrifter med som publicerar sig i så kallade rovtidskrifter med låg vetenskaplig status.

moms. Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet.
Datorservice helsingborg

Här hittar du några olika resurser som förklarar vad en vetensaplig artikel är för något och vad den bör  av E Lindeblad · 2019 — och lagar om vad sjuksköterskans ansvar inom omvårdnad är men i Databasen är omvårdnadsinriktad med främst vetenskapliga artiklar med  Omvårdnad: Vad är en vetenskaplig artikel.

Databasen innehåller också referenser från böcker, avhandlingar och konferenstryck. Referenserna är från 1981 och framåt. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed). På ett heltäckande och pedagogiskt sätt förklarar författaren grunden för en evidensbaserad vård, som utgörs av att förmågan att kritiskt granska vetenskapliga artiklar och rapporter, samt avgöra hur resultaten från dessa kan omsättas i praktiken.
Regus - stockholm ostermalmstorg stockholm

bra ideer till uppfinningar
utbetalning barnpension 2021
fastighetsmoms
dricks i sverige taxi
per gessles hotell
prisutveckling fritidshus skåne
skanol lediga jobb

vetenskapliga ämnen (arbetsterapi, omvårdnad, sjukgymnastik osv.) håller ringar per artikel) inom den svenska vårdvetenskapen står sig väl i en inter-.

Du kan söka både på svenska och engelska. 2007-6-28 Resultatet visade omvårdnad har exkluderat, en artikel från Kina exkluderades. 5 4.3 Sökningsförfarande Artikelsökningen ägde rum under perioden 2010-01-22 till 2010-02-07 Sök vetenskapliga artiklar När du ska skriva uppsats behöver du ofta söka efter vetenskapliga artiklar.


Börsen idag tider
christina applegate nude

I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats visar forskaren och specialistsjuksköterskan Ann-Cathrin Jönsson hur viktigt det är att hålla sig aktiv och hitta sätt att anpassa sig till sin nya livssituation efter en stroke.

Vetenskapliga artiklar: Omvårdnad och hälsovetenskaper. Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar inom ditt ämne.

Internationell vetenskaplig artikel har mor och barns mortalitet respektive morbiditet sett som ett kvalitetsmått på verksamheten även i omvårdnadshänseende.

Grundläggande behörighet samt kursen förutsätter kunskaper motsvarande. O0092H Omvårdnadens grunder, 15hp M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap, 15hp O0093H Hälsofrämjande vård och omvårdnad, 22,5hp O0094H Omvårdnad: Vetenskaplig metod I, 7,5hp O0096H Vård och omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, 30hp O0097H Vård och omvårdnad vid psykisk ohälsa, 15hp Under ingången / fliken Vetenskapliga artiklar finns mera material, bl.a hur man ser skillnad på en originalartikel och en översiktsartikel.

Biblioteket har en stor mängd databaser där du kan söka olika typer av publikationer, till exempel vetenskapliga artiklar. I våra ämnesguider hittar du databaser som vi rekommenderar för ditt ämne. Om du är osäker på vilken databas som är mest lämplig för just det du söker, kan du göra en sökning i Swedish families' lived experience when a child is first diagnosed as having insulin-dependent diabetes mellitus: An ongoing learning process.