Juridiska fakulteten - universitetslektor; Doctoral programme in Law - Handledare för doktorandprogram; Person: U3 Undervisnings- och forskningspersonal. 2007 2020. Visa alla 209 personer Forskningsenheter Juridiska fakulteten. Juridiska fakulteten. Organisation: Operativ enhet

710

´Labour on the move': En utredning om gränsöverskridande social dumpning inom logistiksektor på EU:s inre marknad. Andrea Iossa. Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet Karen Blixens Plads 16 2300 København S EAN 5798000422582 Likvärdighet mellan juridiska notariestudier och studier enligt Utbildningsstyrelsens beslut (pdf) Exakta uppgifter om studiehelheterna och studieperioderna finns i WebOodi. Välj ”studiehandböcker” under fliken Studieutbud. Välj sedan ”Juridiska fakulteten” och rätt utbildningsprogram (rättsnotarie eller juris magister). 12 Juridiska fakulteten. 12.1 Juridiska institutionen. 12.2 Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF) 12.3 Centrum för polisforskning. Fakultetsnämnd.

  1. Webbkamera skansbron
  2. Ra 8371 brief summary
  3. Barnsemester sverige höst
  4. G 2021

Konstnärliga fakultetens webbplats. Lunds tekniska högskola – LTH. Kontaktinformation Lunds tekniska högskola. Lunds tekniska högskolas webbplats. Medicinska fakulteten Juridiska fakulteten - universitetslektor Helsinki Inequality Initiative (INEQ) Person: U3 Undervisnings- och forskningspersonal, undervisnings- och forskningspersonal Juridiska institutionen Eftersom rätten är en så central del av samhället kan vi på Juridiska institutionen bidra med kompetens inom en mängd olika områden. Hos oss uppskattar studenterna närheten till sina lärare och vår tillgänglighet.

Fakulteten erbjuder uppdragsutbildning, med stora möjligheter att anpassa kurserna efter önskemål. Juridiska fakultetens webbplats.

Juridiska fakultetskansliet. Postadress Juridiska fakulteten Stockholms universitet 106 91 Stockholm. Besöks-/leveransadress kansliet Juridiska fakultetskansliet Södra huset, A2-A3 Stockholms universitet 106 91 Stockholm. Fakturaadress Juridiska fakultetskansliet: Stockholms universitet Postbox 50741 202 70 Malmö Referensnummer 65220

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är Nordens äldsta juridiska fakultet som finns sedan Uppsala universitet grundades år 1477. Juridiska fakulteten har endast en institution; den juridiska institutionen, även kallad Juridicum.

Juridiska fakulteten

Forskningen vid Juridiska fakulteten i Uppsala speglar de senaste decenniernas samhällsförändringar där både Europafrågorna och globaliseringens effekter är centrala. Om vår forskning Många av fakultetens forskare är ledande eller aktiva i nätverk och arbetsgrupper inom EU och deltar i internationella forskningsprojekt på hög nivå.

EC State aid rules applied to taxes – An analysis of the selectivity cri- terion. Iustus Förlag, Uppsala 2004. 281 pp. ISSN 0282-2040. Semantic Scholar extracted view of "JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet" by Martin Levinsohn.

Så gott som alla  Undervisningen i fakultetens utbildningsprogram grundar sig på juridisk forskning av hög nivå och lärarna är de främsta experterna på sina respektive områden. Juridiska fakulteten har endast en institution; den juridiska institutionen, även kallad Juridicum.
Foretagsbilar blocket

universitet (Juridiska fakulteten), delar utredningens bedömning eller invänder inte mot den. Några remissinstanser, däribland Länsstyrelsen i  Fakulteter. Fakulteten för ekonomi, natur och teknikvetenskap · Fakulteten för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap · Hälsovetenskaper · Juridik,  Three Best Juridisk Podcasts For 2021. Latest was Episode 79: JP Samtalar om arbetet i Högsta domstolen med Johan Danelius. Listen online, no signup  Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet.

Organisation: Enhet. Utrustning The INTERTRAN Research Group. Anu Bask (Chef) & Ellen Eftestöl-Wilhelmsson (Chef) Centret för hållbarhetsvetenskap (HELSUS) Utrustning/facilitet: Forsknings-laboratorium.
Returpant station

11 euros is how many dollars
bnp prognostic marker heart failure
opera av handel
eurojackpot vinst skatt
lagenhetspriser goteborg

Juridiska fakultetsnämndens forskningsutskott ska aktivt främja den juridiska forskningen och ut-bildningen på forskarnivå inom fakulteten. Utskottet ska ta de initiativ som behövs för att utveckla verksamhetens kvalitet. Utskottet är tillika beredande organ till fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden

Juridiska fakulteten Lunds universitet Box 207, 221 00 LUND Telefon: +46 46 222 10 00 (växel) info@jur.lu.se Juridiska fakulteten. Kontaktinformation Juridiska fakulteten. Juridiska fakultetens webbplats.


Hur mycket skatt på bensin
hur vet jag om jag har körförbud

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Cecilia Arklid Provocerade uppsägningar - om samspelet mellan materiella och processuella rättsregler JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Per Norberg Termin för examen: HT12

A II Examensprotokoll. A III Memorialprotokoll. A IV Utbildnings- och linjenämnders protokoll. A V Tjänsteförslagsnämndens protokoll. B Arkivexemplar av utgående handlingar. Inga handlingar att redovisa. C Diarier.

Doktorand i Folkrätt 018-471 7429 svea.andersson @ jur.uu.se. Andersson, Torbjörn. professor i processrätt 018-471 2603 torbjorn.andersson @ jur.uu.se. Arfwidsson, Autilia. doktorand i finansrätt …

Hos oss uppskattar studenterna närheten till sina lärare och vår tillgänglighet. Vid juridiska fakulteten finns en institution - den juridiska institutionen. Tillsammans kallas fakulteten och institutionen ofta för Juridicum. Det är inom den juridiska institutionen som den operativa verksamheten – forskning och utbildning – bedrivs inom ramar som fakulteten anger.

Undervisningen i fakultetens utbildningsprogram grundar sig på juridisk forskning av hög nivå och lärarna är de främsta experterna på sina respektive områden.