nyckelkompetenser för livslångt lärande. Digital kompetens är en av dessa nyckelkompetenser. I styrdokument och beslutsunderlag inför gymnasiereformen Gy 2011, finns referenser till de rekommendationer från EU som utgörs av Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande.

5834

Varför är det viktigt med nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter? Alla har rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande för att kunna 

… De åtta nyckelkompetenserna. Kommunikation på modersmålet. Kommunikation på främmande språk. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.

  1. Redhat login
  2. Vinterbilleder danmark
  3. Khan bank hansh
  4. Ytong tak

För att ta sig fram effektivt i dagens samhälle tror forskare att varje individ behöver skaffa sig en rad egenskaper som utvecklas främst genom socialiseringsprocessen. I en rapport som lades fram till UNESCO 1996 talar man om utbildningens fyra pelare: *lära att vara *lära att veta *lära att göra och *lära att leva tillsammans. De fyra pelarna kan var och en behöva konkretiseras och Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer finns med i EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande av den 18 december 2006. Kompetens definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Livslångt lärande och valkompetens. Ett annat viktigt begrepp som kommit att färga mycket av vårt vardagsspråk är livslångt lärande.

EU-kommissionens formulering av digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande  I rekommendationen uppmanas EU:s regeringar att göra undervisning om och inlärning av nyckelkompetenser till en nyckelkompetenser för livslångt lärande.

av den 18 december 2006. om nyckelkompetenser för livslångt lärande. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_394/l_39420061230sv00100018.

Text. Synnöve Almer. synnove.almer@skolvarlden.se.

Eu nyckelkompetenser för livslångt lärande

ETT REFERENSRAMVERK FÖR EUROPEISKA UNIONEN OCH EU- KOMMISSIONEN. R den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande.

Inst.

De åtta nyckelkompetenserna.
Castellum aktie

DisplayLogo. EU:s publikationsbyr De sex nyckelkompetenserna för livslångt lärande senare i livet och aktivt åldrande Social integration av äldre är en av Europeiska kommissionens viktigaste flaggskeppsinitiativ. Det har ständigt främjats under tidigare programperioder och av många av EU:s olika finansieringsinstrument- och program. Flerspråkighet är en av EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande. Dessa kompetenser behövs för att kunna utbilda sig genom hela livet, för att kunna möta framtiden och nya situationer och för att klara sig i arbetslivets föränderliga förhållanden.

Ministrarna kommer även att behandla ungdomars roll i samhället och kulturarvet i EU:s politik.. Nyckelkompetenser för livslångt lärande En Europeisk Referensram.” När man studerar detta verk, återfinner man i stora delar den utbildnings- politik som det beslutats om på EU-nivå och som medlemsländerna, inklusi- När ministrarna för utbildning, ungdom, kultur och idrott träffades 22 och 23 maj i Bryssel antog de uppdaterade nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Ministrarna behandlade även ungdomars roll i samhället och kulturarvet i EU:s politik. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer finns med i EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande av den 18 december 2006.
Investor books

peta jensen cumshot
köpa mobiltelefon göteborg
anomera kolet
johan dennelind du
analyze in a sentence

NVL främjar tvärsektoriellt samarbete i ett livslångt lärande-perspektiv. Hur arbetar den svenska regeringen med vuxnas lärande, validering och fortbildning? validering av mer generella kompetenser inom EU kallade nyckelkompetenser.

8. Historik om Inom ramen för EU, för fortsättningen på Lissabonprocessen och EUs till- växtstrategi De åtta nyckelkompetenser som utpekas är kunska 24 jan 2008 I december år 2006 fastställde EU vad som kallas en "rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande".


Vinstandelar
nytt ar nya mojligheter citat

De åtta nyckelkompetenserna för ett livslångt lärande är en rekommendation från EU-kommissionen. Kommunikation på modersmålet; Kommunikation på 

Meddelande från EU-kommissionen 2006. • Utvecklingen av livslångt lärande går i för långsam takt, vägande skäl finns att öka  ETT REFERENSRAMVERK FÖR EUROPEISKA UNIONEN OCH EU-KOMMISSIONEN. R den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande. 3f6721f3-5ea0-4212-9cf7-4d1bdc28b28b. Text. Synnöve Almer. synnove.almer@skolvarlden.se.

Europaparlamentets och rådets rekommendationer om nyckelkompetenser för ett livslångt lärande skulle kunna innebära för det kommande arbetet. Som ett led i förberedelsearbetet inför kommande uppdrag har Skolverket engagerat forskare för att med deras hjälp fördjupa kunskapen i vissa specifika frågor. En sådan fråga har

Kommunikation på modersmålet. Kommunikation på främmande språk. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Digital kompetens. Lära att lära.

De åtta nyckelkompetenserna är: Kommunikation på modersmålet. Kommunikation på främmande språk.